Zespół Dynamiki
Układu Słonecznego
i Planetologii
Jan Walery Jędrzejewicz
Małgorzata Królikowska-Sołtan
listopad 2016
Jan Walery Jędrzejewicz i jego obserwacje komet


Artykuł ukazał się w biuletynie Komeciarz (Numer 49 – luty 2017) wydawanym przez Sekcję Obserwatorów Komet (http://sok.ptma.pl/komeciarz/) Cały artykuł można także uzyskać pisząc do autorki, adres e-mailowy na stronie cbk.waw.pl

Solar System Dynamics & Planetology Group, 2016. All rights reserved